Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για σκάλα αλουμινίου

Bόλος  14.11.2013

Αριθμ. πρωτ.: 9860/176

                                                                             

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση  κατάθεσης  προσφορών για σκάλα 

Σας γνωρίζουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ( ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ) του Δήμου Βόλου, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αρχείων, Μουσείων και Βιβλιοθηκών του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην σκάλας αλουμινίου για τη βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας.

Προμήθεια για σκάλα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

– οικιακής χρήσης 6+1 σκαλοπατιών

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας (σε κλειστό φάκελο) έως τις 18/11/2013 και ώρα 12:00, στα γραφεία της Διεύθυνσης, στο κτήριο Σπίρερ Μικρασιατών 81. Τηλ. επικοινωνίας 2421021664. (Υπεύθυνος: Γιώργος Σουλακούδης)

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Αίγλη Δημόγλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ