Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για σκηνογραφική επιμέλεια των παραστάσεων

 

Βόλος :  11 / 04 / 2017

Αρ.Πρωτ.: 4461/ΔΠ745

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για σκηνογραφική επιμέλεια των παραστάσεων  της  Δημοτικής  Σχολής  Χορού  στις  28 – 29 /04  και  16/06/2017  στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής Εταιρείας

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:   1.200,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως  την  Τρίτη  18/04 /2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου) .

Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία (Διεύθυνση,Πόλη,οδός,τηλ. Επικ/νίας, ΑΦΜ,ΔΟΥ, Τ.Κ).

 

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

 

O Προϊστάμενος

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

 

 

 

Κασσίδης Χρήστος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ