Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για συντήρηση και επισκευή ηχητικού συστήματος του Αχιλλείου

 Βόλος 14/11/13

Αρ.Πρωτ.:9846

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για συντήρηση και επισκευή ηχητικού συστήματος του Αχιλλείου.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  18/11/13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

  Η Προϊσταμένη της   Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ