Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FAX

ΒΟΛΟΣ  26/08/2013

Αρ. Πρωτ.: 7120

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ FAX

 

 

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ – ΠΑΙΔΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ &    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ {Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ} Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί στην συντήρηση μιας (1) συσκευής FAXPANASONIK«KX – FL401», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προσφορές σας {σε κλειστό φάκελο} έως την Τρίτη 27 Αυγούστου 2013 & ώρα 12:00μμ στο γραφεία της Διεύθυνσης, οδός Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη {Κτίριο Μεταξουργείου}. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2421091192 {Κος Χριστοφίλης Παναγιώτης}.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ &

ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ