Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, για Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) Φορτηγού

Hμ/νία:24/5/13                                                                              Αρ.Πρ.4096

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών, για Τεχνικό Έλεγχο (ΚΤΕΟ) του Φορτηγού mercedes 1424Lτου ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου , της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 27/5/13 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπάυσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου).

Για πληροφορίες στο τηλ. 2210-82870.

                                                                             Η Προϊσταμένη

                                                                   της Διεύθυνσης Πολιτισμού

                                                                     του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                  Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ