Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την δημοσιοποίηση της εκδήλωσης της Δημοτικής Σχολής Χορού

Βόλος :  11 / 04 / 2017

Αρ.Πρωτ.: 4464/ΔΠ 748

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την δημοσιοποίηση της εκδήλωσης της Δημοτικής  Σχολής Χορού  στις  28 – 29 / 04  και  16/06/2017  της Διεύθυνσης Πολιτισμού.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 100 αφίσες   Α3  τετραχρωμία .

 

2 400 προγράμματα δίπτυχα   Α5  τετραχρωμία.

 

 

3 30  προσκλήσεις  11χ 20 τετραχρωμία.

 

4 150  μονόφυλλα  προγράμματα  Α5  τετραχρωμία.

 

 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός:    500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως  την  Τρίτη 18/04 /2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου) .

Η προσφορά θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο αίτημα μας ,να περιέχει την σφραγίδα του προμηθευτή καθώς και τα στοιχεία (Διεύθυνση,Πόλη,οδός,τηλ. Επικ/νίας, ΑΦΜ,ΔΟΥ, Τ.Κ).

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870

O Προϊστάμενος

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

& Εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού

 

Κασσίδης Χρήστος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ