Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκτύπωση εντύπων (προγραμμάτων, αφισών, banner) για την Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής στο Βόλο την περίοδο 19-21 Ιουνίου 2014.

Βόλος 03/06/14

                                                                                            Αρ.Πρωτ.: 4619

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την εκτύπωση εντύπων (προγραμμάτων, αφισών, banner) για την Ευρωπαϊκή γιορτή μουσικής στο Βόλο την περίοδο 19-21 Ιουνίου 2014.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Α4 διπλή όψη 170 γραμμάρια χαρτί , διχρωμία,διπλωμένο ως τρίπτυχο (πρόγραμμα)

5.000

2

αφίσες 33×48 cm έγχρωμες cmyk 

300

3

banner διαστάσεων 1m x 2m

10

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και 06/06/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

                                                                                                Η Προϊσταμένη

                                                                                              της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                      

                                                                                               του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

                                                                                               Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ