Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ειδών υγιεινής

Βόλος : 12/ 09/14

 Αρ.Πρωτ.:7414

                                                  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την προμήθεια ειδών υγιεινής για το Κτίριο που στεγάζεται η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Δ/νσης Πολιτισμού.

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

  1. RONDA ΟΡΘΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

1

2

RONDA ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΠΑΓΚΟΥ

2

3

SPEKΦΛΟΤΕΡ ½ Χ.ΦΟΥΣΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ -ΠΛΑΣΤΙΚΟ

3

4

ΣPEK/CHΦΟΥΣΚΑ ΦΛΟΤΕΡ Φ 90

3

5

ΣPEKΛΑΣΤΙΧΟ ΒΑΛΒΙΔΟΣ Φ23-49 SABRINA

5

6

SPEKMΠΟΥΤΟΝ ΑΕΡΟΣ ΝΟ1 ΧΡΩΜΕ (ΑΠΛΟ)

2

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά έως και  16/09/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Τμήμα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη (κτίριο Μεταξουργείου)

Για πληροφορίες στο τηλ.24210-82870.

Η Προϊσταμένη της   Διεύθυνσης Πολιτισμού                       

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

                                                                                    

Δραντάκη Χρύσα

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ