Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αγορά ανταλλακτικών και συντήρηση σχολικού λεωφορείου».  

Βόλος: 1/3/2017

Αρ. Πρωτ: 2319/ΔΕ239

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά ανταλλακτικών και τη συντήρηση σχολικού λεωφορείου. Συγκεκριμένα:

Αγορά φίλτρου λαδιού – λαδιού κινητήρα

Αγορά δείκτη στάθμης λαδιού κινητήρα

Αντικατάσταση λαδιών – φίλτρου λαδιού

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 1 έως 3 Μαρτίου, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ