Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αγορά κλειδαριών και λοιπού εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς Αλκυόνη, Αρίων και παιδικό σταθμό Αγχιάλου».

Βόλος: 6/4/2017

Αρ. Πρωτ: 4219/ΔΕ486

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά κλειδαριών και λοιπού εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών παιδικών σταθμών «Αλκυόνη» «Αρίων» και παιδικού σταθμού Αγχιάλου.

Αναλυτικά τα υλικά που χρειάζονται είναι:

Είδος Ποσότητα Παιδικός σταθμός Ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ
Κλειδαριά 9εκ. 1τμχ Αλκυόνη 13,00
Πόμολο 9εκ πλάκα 1τμχ Αλκυόνη 7,00
Πόμολο Πλαστικό 1τμχ Αλκυόνη 5,00
Κλειδαριά Κυλινδρική με αυτί 1τμχ Αλκυόνη 5,00
Γωνιές Μεταλλικές άσπρες 35Χ40εκ 15τμχ Αλκυόνη 55,00
Σύρτης Μπρούτζινος ίσιος 7εκ. για ξύλινη πόρτα ) 1τμχ. Αρίων 7,00
Κλειδαριά Χωνευτή ασφαλείας για ξύλινη πόρτα (κέντρο 45εκ.) 1τμχ. Αρίων 20,00
Μεντεσές με πάτημα 8 χιλιοστά 2 τμχ Αρίων 4,00
Σπανιολέτα Χ – 502 λευκό 2 τμχ Π Σ Αγχιάλου 9,00
Σύνολο 125,00

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 6 έως 10 Απριλίου, στις 13:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ