Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Αντικατάσταση ελαστικών σε σχολικό λεωφορείο».

Βόλος: 1/3/2017

Αρ. Πρωτ: 2315/ΔΕ236

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την αγορά και αντικατάσταση των 4 ελαστικών του σχολικού λεωφορείου ΚΗΗ 2966. Χαρακτηριστικά ελαστικών: Νο 225/65-16, 4 εποχών, ενισχυμένα (8 λινά), τελευταίας τεχνολογίας (2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 1 έως 3 Μαρτίου, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ