Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο «Ασφάλιση σχολικού λεωφορείου».

Βόλος: 3/2/2017

Αρ. Πρωτ: 1039/ΔΕ93

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για την ετήσια ασφάλιση 1 σχολικού οχήματος, 2188 κυβικών, 28 θέσεων. Ειδικότερα οι καλύψεις της ασφάλισης πρέπει να περιλαμβάνουν:

Περιγραφή Κάλυψης Ασφαλ/νο κεφάλαιο
Αστική ευθύνη σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα 1.220.000
Αστική ευθύνη υλικές ζημιές τρίτων ανά συμβάν 1.220.000
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 10.000
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 10.000
Αστική ευθύνη από φωτιά ή έκρηξη 10.000
Νομική προστασία 1.500
Επέκταση αστικής ευθύνης εντός φυλασσομένων χώρων σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές 10.000
Επέκταση αστικής ευθύνης για την διαρροή υγρών – σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές 10.000
Επέκταση αστικής ευθύνης κλοπής οχήματος σωματικές βλάβες – υλικές ζημιές 10.000
Φροντίδα ατυχήματος  
Πλήρη οδική βοήθεια  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 3/2/2017 έως και 7/2/2017, στις 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

Τελευταία Νέα
Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Υπηρεσίες επανεγκατάστασης ενός κλιματιστικού στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου μετά από βανδαλισμούς που υπέστη η εξωτερική μονάδα και το σύστημα σωληνώσεων της. Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια πολυμηχανημάτων – φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών των δομών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, στα πλαίσια της ψηφιακής αναβάθμισης, για το έτος 2023. Δημοσίευση 05/12/2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο Προμήθεια χρωμάτων ζωγραφικής για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των τμημάτων Κεραμικής, Ζωγραφικής και Δημιουργικής Απασχόλησης, του Β΄ ΚΔΑΠ Βόλου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού, Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ