Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης της προμήθειας με τίτλο «Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης παιδικού σταθμού Αρίων».

Βόλος: 3/2/2017

Αρ. Πρωτ: 1037/ΔΕ92

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τον έλεγχο – δοκιμή δικτύου πυρανίχνευσης του παιδικού σταθμού «Αρίων» (πίνακας, ανιχνευτές, καλωδιώσεις) και τη γραπτή αναλυτική έκθεση του ελέγχου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 3/2/2017 έως και 7/2/2017, στις 12:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ