Τρίτη, 16 Απριλίου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Έλεγχος και βεβαίωση κάρτας ταχογράφου σχολικού λεωφορείου».

Βόλος: 15/2/2017

Αρ. Πρωτ: 1549/ΔΕ168

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση κάρτας ταχογράφου σχολικού λεωφορείου, ο οποίος και πραγματοποιείται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (κανονισμός 165/2014).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 15/2/2017 έως 17/2/2017, στις 12:30 μμ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ