Κυριακή, 26 Μαΐου 2024
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για «Συντήρηση και επισκευή ψυγείου σε παιδικό σταθμό».

Βόλος: 1/2/2017

Αρ. Πρωτ: 2307/ΔΕ232

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για τη συντήρηση και επισκευή ψυγείου στον παιδικό σταθμό Αλκυόνη. Συγκεκριμένα είναι αναγκαίος ο έλεγχος διαρροής και η πλήρωση φρέον στο ψυγείο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι με δική τους ευθύνη και δαπάνη, να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά, από 1 έως 3 Μαρτίου, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740.

 

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

Νικολέττα Μπέντα

Ο πρόεδρος

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ

Δήμου Βόλου

 

Βλιώρας Γεώργιος

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ