Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επί ωρομισθία), συνολικά οκτώ (8) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, προκειμένου να λειτουργήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ»

Βόλος : 3/12/2014

Αριθ.Πρωτ. : 11332

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 6/2014

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

 

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Την υπ’ αριθ. 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’) Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».
  2. Το  άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013  σύμφωνα με το οποίο η πρόσληψη Π.Φ.Α., που απασχολούνται στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους», εξαιρείται των διαδικασιών της υπ.’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280) του Υπουργείου Εσωτερικών.
  3. Την υπ’ αριθ. 45/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «έγκριση υλοποίησης Π.Α.γ.Ο 2014-2015».
  4. Την υπ΄ αριθμ. 18471/20.06.2014 της ΓΓΑ «έκδοση πιστοποίησης του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου για υλοποίηση Π.Α.γ.Ο 2014-2015.
  5. Την Απόφαση Υφ. Πολιτισμού & Αθλητισμού,  Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την «Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014−15 με αριθ. ΦΕΚ 3161/Β/25-11-2014.
  6. Την υπ΄αριθμ. 232/2014 Απόφαση του Δ.Σ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου για την «Έγκριση διενέργειας προκήρυξης για την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής στα προγράμματα άθλησης για όλους της Γ.Γ.Α».
  7. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη οκτώ (8) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους»  της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση, ως εξής:

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ