Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε Παιδικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Οι ενδιαφερόμενοι για την πλήρη και σωστή ενημέρωση παρακαλούνται να ανοίξουν τα παρακάτω συννημένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

 

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ(Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση

 

 

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ