Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) τριών (3) ατόμων

Παρακαλούμε για την σωστή ενημέρωση ανοίξτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4/2014

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ