Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Ο Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παιδικών σταθμών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΝΠΔΔ  «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Βόλου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ –  ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446 Βόλος,απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού   υπόψιν κ. Ευαγγελίας Τζανέρη (τηλ. επικοινωνίας: 24210 – 91191).

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 5/8/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 14/8/2013 και ΩΡΕΣ 08:30 – 13:30.

Παρακαλούμε κατεβάστε τα συνημμένα αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ