Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022
Προϋπολογισμός

Πορεία Προϋπολογισμού

Φίλτρα Αναζήτησης
Έτος SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ