Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021
Προϋπολογισμός

Πορεία Προϋπολογισμού

Φίλτρα Αναζήτησης
Έτος SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ