Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Προϋπολογισμός

Πορεία Προϋπολογισμού

Φίλτρα Αναζήτησης
Έτος SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ