Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2023
Προϋπολογισμός

Πορεία Προϋπολογισμού

Φίλτρα Αναζήτησης
Έτος SnapShotDate ID ΚΑ Περιγραφή ΙD Πατέρα Επίπεδο Εγκριθέντα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ