Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
“ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

«Το μικρό σποράκι ταξιδεύει στον κόσμο»

Το σχολικό έτος 2015 – 2016 στον παιδικό σταθμό Αλκυόνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.ΠΑ.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, εκπονήθηκε σχέδιο εργασίας στα εκπαιδευτικά πλαίσια «Παιδί και Περιβάλλον», με θέμα: «Το μικρό σποράκι ταξιδεύει στον κόσμο». Το σχέδιο εργασίας αποτελεί μία μεθοδευμένη συλλογική μορφή δράσης με σαφείς στόχους και συγκεκριμένο αντικείμενο ενασχόλησης των μαθητών. Αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη διασύνδεση της σχολικής γνώσης με αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και την ανάληψη κοινωνικής δράσης από τους μαθητές, ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται βιωματικά τη γνώση, αξιοποιώντας την προσέγγισή της από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Τόμος Α΄).

«Το μικρό σποράκι ταξιδεύει στον κόσμο» ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε με αφορμή τον αύλειο χώρο του παιδικού σταθμού Αλκυόνη. Αρχικά δόθηκε η αφορμή μέσα από συζήτηση αναφορικά με τη ζωή των φυτών, στα  εκπαιδευτικά πλαίσια «Παιδί και γλώσσα». Τα παιδιά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου εργασίας, εμπλέχθηκαν  ενεργά, σε συλλογικές διερευνητικές δραστηριότητες, όπου το ζητούμενο ήταν η αναζήτηση, η συλλογή, η επεξεργασία πληροφοριών και η αξιολόγηση νέων στοιχείων. Επιπλέον, συνεργάστηκαν, συναποφάσισαν και εκφράστηκαν με αποτέλεσμα να συνθέσουν και να παρουσιάσουν το τελικό προϊόν, βιώνοντας μέσα σε ένα κύκλο διαθεματικών γνώσεων σημαντικές εμπειρίες. Ένα μικρό δείγμα της όλης προσπάθειάς τους, παρουσιάστηκε στις 13/4/2016 σε απογευματινή εκδήλωση με θεατρικά μουσικοκινητικά δρώμενα και παραδοσιακούς χορούς. Η εκδήλωση έκλεισε με το φύτεμα δέντρων στον αύλειο χώρο τα οποία μας διέθεσε η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Βόλου.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ