Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού
Αρμόδια Υπηρεσία
Πρόεδρος
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Αποστολίδου Σοφία

2421091047

statistics.doepap@gmail.com

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ