Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024
Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Ερευνών
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Κουτής Ιωάννης

24210 21664

museum.volos@gmail.com

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ