Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Τμήμα Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Τεκμηρίωσης
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Αρχείων, Μουσείων, Βιβλιοθηκών
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Παπαδόπουλος Ευγένιος

24210 21664

library@diki.gr

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ