Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρμόδια Υπηρεσία Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Καραΐσκου Μαρία

2421091191

prosopikodoepap@gmail.com

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ