Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
Αρμόδια Υπηρεσία Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Πλαγερά Αγγελική

2421091196

promithies.doepap@gmail.com

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ