Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι μία από τις πέντε Διευθύνσεις του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βόλου «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». Τα γραφεία της στεγάζονται στον πρώτο όροφο, στο κτίριο του Μεταξουργείου. Οι επί μέρους οργανωτικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

  • Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Εγγραφών  Κίνησης Σχεδιασμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων
  • 12 Βρεφικoύς – Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς  σταθμούς, που καλύπτουν χωροταξικά ολόκληρη την πόλη. Στους παιδικούς σταθμούς φιλοξενούνται, παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
  • Τμήμα Ημερήσιας Απογευματινής Απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης για  παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών.
  • Β΄ΚΔΑΠ Βόλου – Στέκι Παιδιού τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών
  • ΚΔΑΠ Δημοτικών Ενοτήτων τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών
  • Τμήμα Υγειονομικής – Κοινωνικής Μέριμνας
  • Γραφείο  Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διατυπώνει και διεκπεραιώνει τους στόχους και τα προγράμματα δράσης της. Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και ιδίως την οργάνωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους, ώστε να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές όλες οι δομές της. Διεκπεραιώνει θέματα που αφορούν το προσωπικό, τους πολίτες, τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών με γνώμονα πάντα την αμέριστη αγάπη για τα παιδιά. Εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα τον νέο Γενικό Κανονισμό(General Data Protection Regulation – GDPR που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018), δίνοντας μεταξύ άλλων μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ