Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024
Τμήμα Χορού
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Πολιτισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Μυριντζής Αντώνιος

a.mirintzis@doepap.gr

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ