Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Πολιτισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Μαντζίρη Δήμητρα

d.mantziri@doepap.gr

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ