Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση του συνόλου των διοικητικών θεμάτων, τη διεκπεραίωση των οικονομικών υποθέσεων,  θεμάτων προσωπικού, αλληλογραφίας και εσωτερικής λειτουργίας. Τη διεκπεραίωση οικονομικών υποθέσεων, και την τήρηση των στατιστικών δεδομένων.

Αρμόδια Υπηρεσία
Διεύθυνση Πολιτισμού
Στοιχεία Επικοινωνίας

Προϊστάμενος/η: Καλαντζή Αναστασία

a.kalantzi@doepap.gr, politismos@doepap.gr

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ