Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Διοικητική και Οικονομική Γραμματεία
Αρμόδια Υπηρεσία
Τμήμα Μουσικής
Στοιχεία Επικοινωνίας

Αλάκια Μαρίνα,Γκαζούνη Αγορή,Μορφογιάννης Γεώργιος,Φοινικόπουλος Κωνσταντίνος

24210 36992 & 24210 39594

odio@doepap.gr

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ