Δημοσίευση των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου Εσόδων – Εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237Α).


Οικονομικό Έτος 2019

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 30-09-2019. Αρχείο pdf : 2019-09-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-08-2019. Αρχείο pdf : 2019-08-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-07-2019. Αρχείο pdf : 2019-07-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 30-06-2019. Αρχείο pdf : 2019-06-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-05-2019. Αρχείο pdf : 2019-05-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 30-04-2019. Αρχείο pdf : 2019-04-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-03-2019. Αρχείο pdf : 2019-03-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 28-02-2019. Αρχείο pdf : 2019-02-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2019 έως 31-01-2019. Αρχείο pdf : 2019-01-esoda-exoda

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2019. Αρχείο pdf: sinoptiki-katastasi-2019

Οικονομικό Έτος 2018

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-12-2018. Αρχείο pdf: 2018-12-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 30-11-2018. Αρχείο pdf: 2018-11-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-10-2018. Αρχείο pdf: 2018-10-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 30-09-2018. Αρχείο pdf: 2018-09-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-08-2018. Αρχείο pdf: 2018-08-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-07-2018. Αρχείο pdf: 2018-07-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 30-06-2018. Αρχείο pdf: 2018-06-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-05-2018. Αρχείο pdf: 2018-05-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 30-04-2018. Αρχείο pdf: 2018-04-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-03-2018. Αρχείο pdf: 2018-03-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 28-02-2018. Αρχείο pdf: 2018-02-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2018 έως 31-01-2018. Αρχείο pdf: 2018-01-esoda-exoda

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2018. Αρχείο pdf: sinoptiki-katastasi-2018

Οικονομικό Έτος 2017

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-12-2017. Αρχείο pdf: 2017-12-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 30-11-2017. Αρχείο pdf: 2017-11-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-10-2017. Αρχείο pdf: 2017-10-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 30-09-2017. Αρχείο pdf: 2017-09-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-08-2017. Αρχείο pdf: 2017-08-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-07-2017. Αρχείο pdf: 2017-07-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 30-06-2017. Αρχείο pdf: 2017-06-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-05-2017. Αρχείο pdf: 2017-05-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 30-04-2017. Αρχείο pdf: 2017-04-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-03-2017. Αρχείο pdf: 2017-03-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 28-02-2017. Αρχείο pdf: 2017-02-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2017 έως 31-01-2017. Αρχείο pdf :2017-01-esoda-exoda

Οικονομικό Έτος 2016

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 31-12-2016. Αρχείο pdf : 2016-12-esoda-exoda

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού από 1-1-2016 έως 30-11-2016. Αρχείο pdf : 2016-11-esoda-exoda