Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2021
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων – εξόδων 2013

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ