Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων – εξόδων 2013

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ