Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022
Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού / απολογισμού εσόδων – εξόδων 2013

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ