Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΙ6ΟΚ6Υ-39Ρ

clip image002

 

Η παρούσα κατάσταση η οποία ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ.43/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ                                                       ΠΑΝΟΣ ΤΡ.ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ