Τρίτη, 21 Μαΐου 2024
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού.

Βόλος: 7/11/13

Αρ. Πρωτ: 9648

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού.

 

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών. Συγκεκριμένα χρειάζονται 15 μ. καλώδιο 3Χ6 εύκαμπτο, 1 αυτόματη ασφάλεια 25Α, 1 κουτί κολλάρα Ρόκα 12Χ25, 24 μ. κανάλι διαδρομής λευκό 25Χ25, 40 μ. καλώδιο μεγαφώνου πλακέ 2Χ0,75, 2 πολύμπριζα 5 θέσεων, 1 Φις Σούκο αρσενικό και 1 θηλυκό, 2 διακόπτες εξωτερικούς απλούς, 18 μ. κανάλι διαδρομής λευκό 40Χ30, 60 μ. καλώδιο 3Χ1,5 εύκαμπτο, 1 ασφαλειοδιακόπτη 16 Α τριφασικό, 1 κουτί βύσματα 6 mm, 3 μονωτικές ταινίες, 20 μ. καλώδιο 3Χ2,5 εύκαμπτο, 1 μικροαυτόματο 16 Α και 1 κουτί κολλάρα Ρόκα 12Χ25.

Οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) καλούνται με δική τους ευθύνη και δαπάνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, από 11 Νοεμβρίου μέχρι και 12 Νοεμβρίου 2013 καταθέτοντας την προσφορά τους στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Καραμπατζάκη – Αναπαύσεως. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση είναι το 2421040740 και το 2421043963.

 

Η Προϊσταμένη της

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Παιδιού

του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ