Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024
Θέμα : ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ

Βόλος,4/6/2014

                                                                                   Αρ. Πρωτ 4687/809

Θέμα :  ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ  ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ

  • Η Δ/νση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, πρόκειται να προβεί σε  προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό.
  • 2 διακόπτες θερμομαγνητικούς 2,5-4
  • 1 πίνακας  στεγανός εσωτερικός δύο σειρών.
  • 2 ενδεικτικές  λυχνίες ράγας τριφασικές .
  • 1 σακουλάκι κος οπής 6m2/Φ5.
  • 1σακουλάκι κος οπής 6m2/Φ4.
  • 1 taston ολόσωμο μπλε 2,5m2.
  • 10μέτρα σωλήνα σπιράλ Φ13.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες,  να καταθέσουν τις εσώκλειστες προσφορές τους , μέχρι  την Δευτέρα 9/6/2014 ,12.00 το μεσημέρι στην

Δ/νση Αθλητισμού,  Αναπαύσεως – Καραμπατζάκη 

τηλ επικοινωνίας 2421071770

Σημ. Οι προσφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται με ακρίβεια στην αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

  

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ