Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024
Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για τις επιδοτούμενες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς

Ξεκινά σήμερα Πέμπτη, 25 Ιουλίου, η υποβολή αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερόμενων γυναικών για τη φιλοξενία των παιδιών τους σε επιδοτούμενες θέσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Όπως είναι γνωστό, στο Δήμο Βόλου έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση της δράσης είκοσι τρεις Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. – μεΑ), όπου θα φιλοξενήσουν συνολικά 1.232 παιδιά με επιδότηση των γονέων από το πρόγραμμα. (Σε εκκρεμότητα παραμένει το θέμα των ενστάσεων, που τελικά αν γίνουν δεκτές, η δυναμικότητα των δομών θα αυξηθεί κατά 130 παιδιά).

Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.A.  (www.eetaa.gr. και  www.eetaa1.gr/index1.html).  Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 25/07/2013 έως 2/08/2013. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται η 2/8/2013 και ώρα 14.00μ.μ.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο  στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στην εξής διεύθυνση: Γραφείο ΕΕΤΑΑ Θεσσαλίας, Αλ.Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος – Τ.Κ. 41222, Λάρισα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο γυναίκες που είναι μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών και έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι άνδρες στους οποίους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και εκείνοι που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι  μητέρες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:α) να είναι άνεργες ή β) να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή γ) να είναι αυτοαπασχολούμενες. Επίσης έχουν οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν υπερβαίνει τις 30.000 για μητέρες που έχουν έως 2 παιδιά, 35.000 για μητέρες που έχουν  3 ή 4 παιδιά και  40.000 για μητέρες που έχουν 5 παιδιά και άνω.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση: οι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Οι ενδιαφερόμενες μητέρες για να προμηθευτούν το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ  να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Τ.Α. (http://www.eetaa.gr και www.eetaa1.gr/index1.html). .

Οι γονείς που ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς των δομών, στα γραφεία του ΔΟΕΠΑΠ-Δη.Πε.Θε., τηλ. 24210 43963 και 40740 και στις δομές της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

1. Βρεφονηπιακός σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας Δ.Βόλου (Νεάπολη): Τηλ. 24210 80008

2. Βρεφονηπιακός σταθμός Λεχωνίων «Τα Ζουζουνάκια» (Άνω Λεχώνια): Τηλ. 24280 93950

3. Βρεφονηπιακός σταθμός Άλλης Μεριάς (Πορταριά): Τηλ. 24210 49430 

4. Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου «Αρχιμανδρίτειος»: Τηλ. 24280 90120

5. ΚΔΑΠ Νεάπολης Βόλου: Τηλ. 24210 64336

6. ΚΔΑΠ Προσφυγικών Ν.Ιωνίας: Τηλ. 24210 68978

7. ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων Ν.Ιωνίας: Τηλ. 24210 91316 

8. ΚΔΑΠ Βασδέκειου Ν.Ιωνίας: Τηλ. 24210 91113

9. ΚΔΑΠ Αρτέμιδας: Τηλ. 2428094000

10. ΚΔΑΠ Πορταριάς: Τηλ. 24280 99925

11. ΚΔΑΠμεΑ Βόλου: Τηλ. 24210 31860

12. ΚΔΑΠμεΑ Ν.Ιωνίας: Τηλ. 24210 60802

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ