Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Ξεκινά σήμερα το τουρνουά Ποδσφαίρου Δημοτικών Σχολείων Βόλου

Τόπος Διεξαγωγής: Αθλητικές Εγκαταστάσεις “AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” επάνω από το γήπεδο Σαρακηνού

Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Προσέλευση: 09.45 Aποχώρηση : 13.00
Έναρξη Αγώνων : 10.00 Λήξη Αγώνων : 12.45

Σχολεία που συμμετέχουν: Αγιος Ιωσήφ (1 -1), 1οΑγριάς (1ΑΓ), 2ο Αγριάς (1-1),
1ο Αρτέμιδος (1ΑΓ), 2ο Αρτέμιδος (1ΑΓ), 1ο Βόλου (1ΑΓ), 25ο Βόλου (1ΑΓ),
31ο Βόλου (1ΑΓ), 26ο Βόλου (1-1), 12ο Βόλου (2-2), 17ο Βόλου (2ΑΓ), Ιωλκός (1ΑΓ)
1ο Πορταριάς (1ΑΓ).

Τόπος Διεξαγωγής: Αθλητικές Εγκαταστάσεις “AΓΙΑ ΑΝΝΑ” δίπλα στο ΜΕΤΡΟ Λαρίσης

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Προσέλευση :09.45 Aποχώρηση : 13.00
Έναρξη Αγώνων : 10.00 Λήξη Αγώνων : 12.45

Σχολεία που συμμετέχουν: 1ο Ν.Ιωνίας (1-1), 2ο Ν.Ιωνίας (1ΑΓ), 7ο Ν.Ιωνίας (1-1),
2ο Βόλου (1-1) , 9ο Βόλου (1-1) ,11ο Βόλου (1ΑΓ), 15ο Βόλου (1ΑΓ) , 18ο Βόλου (1-1),
19ο Βόλου (1ΑΓ) ,20ο Βόλου (1-1), 21ο Βόλου (2ΑΓ), 24ο Βόλου (1-1)), 28ο Βόλου (1ΑΓ),
29ο Βόλου (1ΑΓ), 30ο Βόλου (1-1), 32ο Βόλου (1-1), 1οΑισωνίας (1ΑΓ), 2οΑισωνίας (1ΑΓ),
2ο Πορταριάς (1ΑΓ).

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017

Προσέλευση :09.45 Aποχώρηση : 13.00
Έναρξη Αγώνων : 10.00 Λήξη Αγώνων : 12.45

Σχολεία που συμμετέχουν: 3ο Ν. Ιωνίας (2-2), 4ο Ν. Ιωνίας (1-1), 8ο Ν. Ιωνίας (2-1),
9ο Ν. Ιωνίας (1-1),11ο Ν.Ιωνίας (1ΑΓ) ,4ο Βόλου (1-1), 7ο Βόλου(1-1),8ο Βόλου (1-1),
10ο Βόλου (2-1), 14ο Βόλου (1ΑΓ),13ο Βόλου (2ΑΓ), 23ο Βόλου (1-1).

Το σύνολο των συμμετεχόντων σχολείων
Α) Συμμετέχουν 26-4-2017 : Αγιος Ιωσήφ , 1οΑγριάς , 2ο Αγριάς , 1ο Αρτέμιδος ,
2ο Αρτέμιδος , 1ο Βόλου , 25ο Βόλου , 31ο Βόλου , 26ο Βόλου , 12ο Βόλου , 17ο Βόλου , Ιωλκός ,1ο Πορταριάς .

Β) Συμμετέχουν 27-4-2017 : 1ο Ν.Ιωνίας , 2ο Ν.Ιωνίας , 7ο Ν.Ιωνίας , 2ο Βόλου ,
9ο Βόλου , 11ο Βόλου ,15ο Βόλου ,18ο Βόλου , 19ο Βόλου , 20ο Βόλου , 21ο Βόλου , 24ο Βόλου , 28ο Βόλου , 29ο Βόλου , 30ο Βόλου , 32ο Βόλου , 1οΑισωνίας, 2οΑισωνίας .

Γ) Συμμετέχουν 28-4-2017 : 3ο Ν. Ιωνίας , 4ο Ν. Ιωνίας , 8ο Ν. Ιωνίας , 9ο Ν. Ιωνίας ,
11ο Ν. Ιωνίας 4ο Βόλου , 7ο Βόλου ,8ο Βόλου , 10ο Βόλου , 13ο Βόλου , 14ο Βόλου ,
23ο Βόλου.

κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ