Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 17/09/2021 Α.Δ.Α - ΨΑΧΨΟΚ6Υ-ΝΙΔ Α.Π. - Β/1084 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ''ΙΑΣΩΝ ΖΗΡΓΑΝΟΣ'' ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021, ΛΟΓΩ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
> 16/09/2021 Α.Δ.Α - ΨΓΠΟΟΚ6Υ-32Ε Α.Π. - 11272 Αμοιβή της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Βόλου Κατερίνα Γεράκα του Νικολάου (Α.Μ. ΔΣΒ: 703) , κάτοικο Βόλου, οδός Κωνσταντά, αρ. 128 όπως αντ’ ημών και δια λογαριασμόν του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)», αρ. ΦΕΚ συγχώνευσης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 1316/16.06.2011, για να προβεί σε όλες τις αναγκαίες πράξεις προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόλου, διαδικασία Εργατ
1 2 3 452
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ