Σάββατο, 28 Μαΐου 2022
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 27/05/2022 Α.Δ.Α - 6Ο4ΣΟΚ6Υ-Γ7Π Α.Π. - 6323 Συμπληρωματική. Απευθείας ανάθεση συνεργείου καθαρισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού, Πολιτισμού - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) του Δήμου Βόλου, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας του αντίστοιχου Ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
> 26/05/2022 Α.Δ.Α - ΨΤΟΟΟΚ6Υ-ΚΧΣ Α.Π. - 6280/ΠΡ993 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 162/2022 - Προμήθεια κλειδαριών πόρτας, κλειδιών, λουκέτων, κλειδαριών, αντιδιαρρηκτικού κυλίνδρου, συρτών, αυτοκόλλητων, θηκών και πόμολου ασφαλείας για τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
> 26/05/2022 Α.Δ.Α - Ψ3ΛΖΟΚ6Υ-Ψ1Θ Α.Π. - 6266/ΠΡ992 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161/2022 - Προμήθεια αναλογίου μουσικής για τρομπόνι επίχρυσο για εφαρμογή στην καμπάνα του οργάνου-Α.STOLZER- για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Βόλου της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου.
> 26/05/2022 Α.Δ.Α - 61Ρ1ΟΚ6Υ-3Φ1 Α.Π. - 6235 Προμήθεια υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον καλλωπισμό του κολυμβητηρίου Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος» (βάψιμο-σοβατίσματα κ.α.) ενόψει αγώνων κολύμβησης που θα πραγματοποιηθούν στην συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου
> 25/05/2022 Α.Δ.Α - ΩΜΒΨΟΚ6Υ-Ο3Δ Α.Π. - Β/549 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΒΟΛΟΥ ''ΙΑΣΩΝ ΖΗΡΓΑΝΟΣ'' ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.Π.Ε.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)
> 25/05/2022 Α.Δ.Α - 6ΨΝΟΟΚ6Υ-Μ25 Α.Π. - Β/546 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΦΕΤΑ ΔΟΧΕΙΟ Π.Ο.Π., ΚΑΣΕΡΙ ΦΡΑΤΖΟΛΑ Π.Ο.Π. , ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΠΡΟΒΕΙΟ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ)
1 2 3 555
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ