Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 03/02/2023 Α.Δ.Α - 9Ψ3ΝΟΚ6Υ-ΕΤΧ Α.Π. - 1498 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15/2023 ΚΑΙ ΘΕΜΑ : Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού συγκροτήματος, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του αθλητικού κέντρου Νεότητας (Γ. Δήμου – Μεταμορφώσεως) της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου
1 2 3 662
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ