Κυριακή, 18 Απριλίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 16/04/2021 Α.Δ.Α - Ψ95ΒΟΚ6Υ-ΦΙΞ Α.Π. - Γ/72 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2021 ΕΩΣ 31/03/2021, ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Α.Ε.Π.Π, ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Ε.Α.Δ.ΣΥ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Α.Ε.Π.Π & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Δ.ΣΥ, ΧΕΠ: Β/96,Β/101,Β/225,Β/206,Β/305,Β/308,Β/245,Β/253,Β/279,Β/288,Β/290,Β/292,Β/295,Β/306,Β/271,Β/309,Β/310,Β/311,Β/314,Β/86,Β/133,Β/139,Β/148,Β/140,Β/138,Β/218,Β/266,Β/269,Β/191,Β/205,Β/224,Β/256,Β/257,Β/264,Β/267,Β/268,Β/280,Β/251,Β/263,Β/281,Β/303
> 14/04/2021 Α.Δ.Α - 9ΤΥΓΟΚ6Υ-ΑΔ4 Α.Π. - Β/413 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΖΕΚΤΟΡΑ, ΣΚΗΝΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΛΟΥ ''ΑΝΤΙΓΟΝΗ'' (Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
1 2 3 389
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ