Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2023
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 04/10/2023 Α.Δ.Α - 6ΓΜ8ΟΚ6Υ-ΝΔΔ Α.Π. - 11631 / ΓΠ : 1993 - 20/09/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΔΟΕΠΑΠ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 146/2023:<Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)» περιόδου 2023-2024.
> 04/10/2023 Α.Δ.Α - 6Υ9ΧΟΚ6Υ-7ΡΠ Α.Π. - 12388 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 280/2023 - δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της υπ’ αριθ. 576/25.9.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως κατεπείγον εγκρίνει την υπ’ αριθ. 145/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκε η 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Βόλου.
> 04/10/2023 Α.Δ.Α - 9ΩΟΕΟΚ6Υ-4ΤΜ Α.Π. - 12358 Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της υπ’ αριθ.576/25.9.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ως κατεπείγον εγκρίνει την υπ’ αριθ. 145/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-– ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε η 9 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών.
> 03/10/2023 Α.Δ.Α - 9ΟΠΖΟΚ6Υ-Ξ0Κ Α.Π. - 12136 Επιμέλεια 15 ήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος από 16/10-3/11/2023, με σεμινάρια master class θεατρολογίας, φωνητικής σκηνογραφίας και χορογραφίας, που θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, στη Δημοτική Σχολή Χορού και στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας και παρουσίαση του προγράμματος με το πέρας αυτού .
> 03/10/2023 Α.Δ.Α - 60ΤΠΟΚ6Υ-8ΑΦ Α.Π. - 12133 Τεχνική υποστήριξη και επιμέλεια ήχου και φωτισμού των εκδηλώσεων από τις 18 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2023 στο Θέατρο της Παλαιάς Ηλεκτρικής, του Αχιλλείου και του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ιωνίας, βάσει συγκεκριμένου ωριαίου προγράμματος της Δ/νσης Πολιτισμού.
1 2 3 744
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ