Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021
Αποφάσεις από Διαύγεια
> 26/11/2021 Α.Δ.Α - 96ΛΑΟΚ6Υ-ΤΗΕ Α.Π. - 15439/ΠΡ2404 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 379/2021 - Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ της υπ’ αριθμ.1098/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα -Έγκριση της αριθμ.247/2021 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου που αφορά στην 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού στις 27/11/2021 ημέρα Σάββατο της Διεύθυνσης Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ του Δήμου Βόλου.
> 26/11/2021 Α.Δ.Α - 9ΟΟΩΟΚ6Υ-ΦΟΔ Α.Π. - 15411 Δημοσίευση στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ της υπ΄αριθμόν 1098/2021 αποόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου με θέμα: " Έγκριση της αριθμ. 247/2021 απόφασης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου, που αφορά στην 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού" στις 27/11/2021, ημέρα Σάββατο ,
> 26/11/2021 Α.Δ.Α - 6Β36ΟΚ6Υ-ΛΕΕ Α.Π. - 15372/ΠΡ2376 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 375/2021 - Καλλιτεχνική κάλυψη της παράστασης -Ο καραγκιόζης Μυλωνάς και οι Καλικάτζαροι- στις 5-6/12 στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ιωνίας στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.
> 26/11/2021 Α.Δ.Α - 6ΤΜΠΟΚ6Υ-ΥΚΤ Α.Π. - Β/1327 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΦΑΡΑΣΙΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ - ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
1 2 3 478
κεκπα διεκ κεκπα διεκ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ